Zeynep Betül TORUN

Zeynep Betül TORUN

   İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. İmam hatip lisesinde eğitim aldıktan sonra 2007 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü ÖSYM bursuyla %100 burslu olarak kazanıp, bölüm 3. sü olarak Yüksek Onur Derecesi ile 2012 yılında mezun oldu. Lisans eğitimi süresince Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde Psikoz Servislerinde stajlar yapmıştır. Lisans eğitimi süresince Europian Psychoterapy Association (EPA) onaylı 150 saatlik Uluslararasi Pozitif Psikoterapi Temel Eğitimini ve süpervizyonlarını Doç. Dr. Ebru Çakıcı, Dr. Rukiye Hayran ve Dr. Sheyda Rafat Sheikhivijeh eşliğinde tamamlamıştır.

 

   Lisanstan mezun olduğu sene Hasan Kalyoncu Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programına başlamış, program dahilinde Prof. Dr. Hakan Türkçapar’dan Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) eğitimi almış ve süpervizyonlarına katılmış, Prof. Dr. Emine Gül Kapçı’ dan Çocuklarda Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi almış, Prof. Dr. Mücahit Öztürk’ten Çocuk Psikopatalojisi eğitimi almış ve 1 yıl süreyle süpervizyon eşliğinde psikoterapi uygulamıştır. İki yıllık yüksek lisans eğitimi süresince Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi bölümünde Klinik stajını yapmış ve uzmanlığını da Çocuk ve Ergen Psikolojisi üzerine tamamlamıştır. Bu süre zarfında Marmara Üniversitesi ve DAKA (Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı) işbirliği ile yürütülen Van, Muş, Bitlis ve Hakkari bölgelerinde ‘’Ergenlerde artan Madde Bağımlılığı’’ ve ‘’Kadın İntiharları’’na yönelik araştırmada psikolog olarak Bitlis bölgesinde saha çalışmalarına katılmıştır.Yüksek lisans eğitimine devam ederken bir yandan da İstanbul/Sultangazi Belediyesinde 2 yıl boyunca Aile danışmanlığı yapmış, hamilelere eğitim seminerleri düzenlemiş ve ergenlerle çalıştığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında koçluk yapmıştır.

 

   Yüksek Lisans eğitimini ''Ortaokul Öğrencilerinde Saldırganlık ve Narsisizm Düzeyleri Arasındaki İlişki'' başlıklı tez çalışması ile Prof. Dr. Mücahit Öztürk danışmanlığında tamamlamış ve Klinik Psikolog unvanı almaya hak kazanmıştır.

 

  Çocuklarla çalışırken onların dilinin oyun olduğunun farkına varmış ve oyunun iyileştirici gücünü terapilerinde kullanmak üzere Uluslararası Oyun Terapileri (APT) onaylı Oyun Terapisi eğitimi ve süpervizyonlarına Reyhana Seedat ile başlamıştır. 2014 yılında Ankara’ya yerleşmiş, evli ve biri kız diğeri erkek olmak üzere iki çocuk annesidir. Halen İnsana Değer Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezinde Klinik Psikolog unvanıyla, 2-10 yaş arasında gereksinimi olan çocuklarda Oyun terapisi ve EMDR uygulamakta, ailelerle Çocuk Merkezli Oyun Terapi yaklaşımını içine alan Çocuk-Ebeveyn İlişkisi Eğitimleri (Filial Terapi) düzenlemekte ve ergenlik dönemindeki danışanlarla da BDT ve EMDR yönelimli bireysel terapilerini sürdürmektedir.

 

Aldığı Eğitimler

 

 Erteleme Sorununa Bilişsel Davranışçı Yaklaşım Eğitimi, Prof. Dr. Hakan Türkçapar- Prof. Dr. Özgür Öner (Şubat 2020)

 

 Enneagram Temel Düzey Eğitimi, İsmail Acarkan (Ekim 2019)

 

 Çocuklarla Oyun Terapisi ve EMDR, Reyhana Seedat (Eylül 2018)

 

 DBE, EMDR 1. Düzey Eğitimi ve Süpervizyonları, Emre Konuk-Asena Yurtseven (Aralık 2017)

 

 EFT Duygusal Özgürleşme Tekniği Eğitimi – Duygu Danışmanlık (Temmuz 2017)

 

 Filial Terapi- Reyhana Seedat (Mayıs 2015- 2. Modül)

 

 Gelişimsel Temas Terapisi- Reyhana Seedat ( Nisan 2015- 2. Modül)

 

 Çocuk Merkezli Oyun Terapisi ve Süpervizyonu- Reyhana Seedat (Şubat 2015-1. Modül)

 

 Bilişsel Davranışçı Terapi Temelleri ve Uygulamaları- Prof. Dr. Hakan Türkçapar  (Kasım 2012- Haziran 2013)

 

 Bilişsel Davranışçı Terapi Süpervizyonu- Prof. Dr. Hakan Türkçapar ( Şubat-Haziran 2014)  Kişilik Bozuklukları ile Çalışma- Prof. Dr. Can Tuncer ( Şubat 2013- Ocak 2014)

 

 Gestalt Terapi- Yard. Doç. Dr. Özge Mergen (Eylül 2013- Ocak 2014)

 

 Sistemik Stratejik Aile Terapisi- Yard. Doç. Dr. Ulaş Özcan (Şubat-Haziran 2014)

 

 Grup Terapisi- Yard. Doç. Dr. Itır Tarı Cömert (Eylül 2013-Haziran 2014)

 

 Çocuklarda Bilişsel Davranışçı Terapi- Prof. Dr. Emine Gül Kapçı (Şubat-Haziran 2013)

 

 Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi ve süpervizyonu- Prof. Dr. Mücahit Öztürk (Şubat 2013-Haziran 2014)

 

 Pozitif Psikoterapi Temelleri ve Uygulamaları- Doç. Dr. Ebru Çakıcı-Dr. Sheyda Rafat- Dr. Rukiye Hayran (Aralık 2010-Haziran 2011)