Sosyal İzolasyon Günlerinde ’’Çocuğum İçin Neler Yapabilirim?’’ 2

img

Covid-19 sürecinde ebeveynlerin yapabilecekleri;

-İhtiyaçlarını fark etmek ve karşılamak: Salgın sürecinde çocuklarda farklı ihtiyaçlar görülebilir. Bunları fark etmek için dikkatli olmanın yanı sıra, fiziksel ihtiyaçlar, kendisinin ve yakınlarının güvende olduğunu bilme, sevildiğini, dinlenildiğini, anlaşıldığını hissetme, yeterli ve doğru bilgiye sahip olma gibi ihtiyaçlarını da karşılamak önemli.

-Özellikle okul öncesi dönemde görülebilecek bebeksi davranışlar, tek başına yatmak istememe, altını ıslatma gibi gerileme davranışları olduğunda çocukların ilgi ve yakınlık ihtiyacını fark etmek ve bu ihtiyaçları karşılamak için azami dikkat göstermek.

-Çocuklar üzerindeki beklentilerin dengelenmesi: Çocukların eğitim düzeninin değiştiği, dışarıda enerjilerini atamadıkları, ev içi rutinlerin bozulduğu bu süreçte çocuklara yüksek beklentilerle yaklaşmamaya, çok fazla yüklenmemeye dikkat edilmeli.

-Ders, yemek ve uyku saatlerinin düzenli olmasını sağlamak: Sürekli evde olmanın getirdiği düzensizlik ve kuralsızlık ile çocukların özellikle yemek ve uyku düzenlerinin bozulması fiziksel sağlıklarında da bozulmaya neden olabilir.

-Fiziksel egzersiz yapmak: Hem kaygının dengelenmesine, hem bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olacaktır.

-Çocukların bir kurala uymasını istediğimizde, gerekçesini anlatmak, açıklama yapmak genellikle daha kolay uyum göstermelerini sağlayacaktır.