Olumusuz düşünceler negatif duyguların temel sebeplerinden biridir. Duygular anılarla birlikte beden hafızamıza kodlanır ve bilinçdışı bir şekilde bizi etkiler. Birikmiş negatif duygular zamanla bedensel hastalıkların görünmeyen nedenlerini oluştururlar. İstanbul'da farklı STK'lardan biraraya gelen kadınlarla beden-zihin ilişkisini anlama yolculuğu yaptık.