Çankırı, Kırşehir ve Kırıkkale Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüklerince gerçekleştirilen programlarda, KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencileriyle insanın varoluşsal boyutları üzerine farkındalık odaklı çalışmalar gerçekleştirdik.