Kişide olumsuz izler bırakmış ve hala hayatını etkileyen olaylar travmatik olarak değerlendirilir. Doğal afetler, kaza ve kayıplar, savaş, taciz gibi travma denilince akla gelen olayların yanı sıra, aile, okul, iş hayatı ve sosyal ilişkilerdeki olumsuz yaşantılar da kimi zaman travmatik olabilir. Açılımı göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme olan EMDR, travmatik anıları işlemek için sık kullanılan, etkili bir terapi yaklaşımıdır. Görsel, dokunsal veya işitsel çift yönlü uyarımın sağlanmasıyla beyin lobları arasındaki etkileşimin artırılması, zihnin kendi bilgi işleme sistemini harekete geçirerek travmatik yaşantıların işlenmesi amaçlanır. EMDR, depresyon, kaygı bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluk, yeme bozuklukları gibi farklı psikolojik rahatsızlıklarla başa çıkmada da kullanılan bir yaklaşımdır.
 
EMDR, fiziksel engel, hastalık, şehir dışına yerleşme ve şuanda yaşadığımız salgın gibi yüz yüze görüşmenin sağlanamadığı durumlarda online olarak da etkili bir şekilde uygulanabilir. Online EMDR uygulamasında çift yönlü uyarım için terapistin görsel uyarım sağlaması, danışanın dokunsal uyarım sağlaması, uygulama ve videolardan yararlanma gibi farklı seçenekler bulunmaktadır. Süreç içinde olumsuz duygu, düşünce, beden duyumlarının ortaya çıkabileceği bu terapi yaklaşımını online olarak yürütürken, bu konuda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip terapistlerin tercih edilmesi önemlidir.