Duyguların Bedenimizdeki Yeri

img

Duygularımızı Haritalamak: Duyguların Fiziksel Varlığına Dair Bir Araştırma

2013 yılında gerçekleştirilen bir çalışma insanların farklı duyguları vücutta nerede yaşadıklarına odaklandı. Bu araştırma, duygularımız ve beden hislerimiz arasındaki bağlantıları gösteren ilk “haritayı” oluşturdu.

Çalışmada, Finli araştırmacılardan oluşan bir ekip, 701 katılımcıda farklı duygular uyandırdı ve daha sonra, artan veya azalan aktiviteyi hissettikleri bir vücut haritasında renklendirmelerini istedi (Nummenmaa ve ark., 2013). Görselde, altı temel duygu için vücut haritaları görülmektedir. Sarı, en yüksek etkinlik düzeyini ve ardından kırmızıyı gösterir. Siyah nötr, mavi ve açık mavi sırasıyla düşük ve çok düşük aktivite olduğunu gösterir.

Çalışmaya katılanlar hem Batı Avrupa ülkelerinden (Finlandiya ve İsveç) hem de Doğu Asya ülkelerinden (Tayvan) idi. Kültürel farklılıklara rağmen, araştırmacılar katılımcıların nasıl tepki verdiğinde dikkate değer benzerlikler buldular.

Araştırmacıların bulgularına göre:

“Temel duyguların çoğu, üst göğüs bölgesindeki yüksek aktivite hissi ile ilişkiliydi, muhtemelen solunum ve kalp atış hızındaki değişikliklere karşılık geliyordu.